Els estats de la mar (Escala Douglas internacional)

estado mar escala douglas socorristas catalunyaEn altres publicacions us hem parlat del significat del color de les banderes a la platja, fins i tot del mètode que s'utilitza perquè els daltònics les diferenciïn, però quin factor/s són els que fan decidir quina bandera col·locar a cada moment?

En aquesta publicació us parlem d'un d'aquests factors, l'Escala Douglas internacional, una escala que classifica els diferents estats del mar en 10 graus prenent com a referència la mida de les onades. Els estats de la mar segons l'Escala Douglas internacional són:

0- Mar plana
És la mar més plana i té un lleuger onatge o nul, les onades no superen els 30 centímetres per tant podríem dir que té una absència total d'onatge. En alguns països també es diu que el mar és com un plat.

 

1- Mar arrissada
La mar arrissada té una alçada de les onades de fins a 30 centímetres. Les onades poden ser considerades com a encrespades.

2- Mar marejol
El mar marejol té un onatge d'entre 30 i 60 centímetres d'alçada i podríem considerar que el mar té onades petites.

3- Mar marejada
La mar marejada és comuna al mediterrani i té onades d'entre 60 centímetres i un metre i vint centímetres d'alçada. Podríem dir que les onades són petites més llargues i alguna petita cresta.

4- Mar agitada
La mar agitada comença a ser una mica perillosa i té onades llargues amb cresta blanca, les onades són de 1,20 a 1,40 metres d'alçada.

5- Mar temporal
Realment l'estat de la mar perillós i es recomana no entrar al mar per a cap pràctica. Les onades poden mesurar entre 2,4 i 4 metres i són onades grans que trenquen i deixen escuma en trencar-se.

6- Mar dura
Les onades poden arribar a 6 metres dalçada i les onades són grans i encrespades.

7- Mar gruixuda
La mar gruixuda és molt perillosa i en rares ocasions passa als mars, és un temporal més típic dels oceans, les onades van de 6 a 9 metres d'alçada i són onades molt grans, crespades acompanyades de fort vent.

8- Mar molt gruixuda
En poques ocasions el mar arriba a ser mar gruixuda, és aquesta ocasió les onades arriben a 13 metres d'alçada. Les onades són altes, llargues, impressionants i amb abundant escuma.

9- Mar confusa
Mar en condicions molt excepcionals, les onades poden tenir una alçada superior als 13 metres. Les onades són altíssimes, encrespades, molta escuma que redueix la visibilitat.