Salvament i socorrisme

Aquasos neix amb la responsabilitat de cobrir el servei de socorrisme en piscines, siguin de caràcter públic o privat, i platges. Comptem amb una àmplia borsa de socorristes aquàtics degudament formats a nivell teòric, pràctic, legal i tècnic en primers auxilis i salvament aquàtic, per tal de garantir la seguretat de les persones presents a les instal·lacions, piscinies o platges, on presetem els nostres serveis.


Professionals formats

Tots els nostres socorristes tenen els cursos reglats en :

  • ASI II de primers auxilis
  • Socorrisme aquàtic i salvament
  • Suport Vital Bàsic
  • Ús del DEA.

Garantim una actitud professional i un tracte apropiat i correcte amb els usuaris de les instal·lacions, a més d'una bona imatge. A més a més, per política de bones pràctiques de l'empresa, tots els nostres soscorristes es reciclen cada dos anys com a màxim, assegurant així la seva preparació tant teòrica com física.

Àmplia experiència

Des de l’any 2000, hem gestionat el servei de socorrisme de més de 500 piscines, oferint sempre un servei responsable i de qualitat i aportant al client l’assessorament necessari per al bon funcionament de la instal·lació.