Quins microbis hi ha a les piscines?

aquasos socorristas bacterias piscinaA la piscina no només nedem les persones: també es mantenen a la superfície a les seves aigües molts microorganismes, alguns patògens.

Segons apunta l'Organització Mundial de la Salut (OMS), la principal font de virus i bacteris als banys d'aigua dolça són els excrements, procedents d'aigües contaminades d'excrements dipositats accidentalment pels usuaris i, quan les instal·lacions estan a l'aire lliure, d'ocells o rosegadors.

També arriben virus i bacteris a les mucoses, la saliva i la pell dels banyistes. Entre els gèrmens piscinícoles més habituals hi ha els adenovirus, que poden causar conjuntivitis i faringitis; el Giardia intestinalis, paràsit responsable de nàusees, rampes i diarrea; i el bacteri Escherichia coli, que provoca diarrees i colitis. En la majoria dels casos s'eliminen amb clor o brom i mantenint el pH adequat.

Quan l'aigua és calenta, com passa a les piscines climatitzades i als spas, hi ha el risc que proliferin diferents tipus de bacteris: els del gènere Legionella, desencadenants de la malaltia del legionari; Pseudomones aeruginosa, que produeix otitis; les del gènere Mycobacterium, causant de pneumònia; Staphylococcus aureus, que genera infeccions de pell, orina i oïda; i Tinea pedis, culpable del peu d'atleta.

Evitar la condensació de laigua, tractar les canonades i mantenir el nivell adequat de desinfectants és la millor manera de desfer-se daquests gèrmens i mantenir una piscina gairebé estèril.