La farmaciola d'una piscina: elements imprescindibles per a primeres cures

farmaciola botiquin socorrismo socorristas catalunyaLa farmaciola del socorrista a una piscina té especial importància per atendre correctament davant de possibles accidents dels usuaris.

Així doncs, segons l'Annex IV de l'article 28 del Decret 32/2003 del Reglament Sanitari de piscines d'ús col·lectiu, la farmaciola de primers auxilis és un dels elements mínims obligatoris en una piscina o instal·lació esportiva aquàtica per atendre les primeres cures o atenció bàsica sanitària en cas de necessitat.

En aquesta publicació t'expliquem el què ha d'incloure aquesta farmaciola d'urgències d'una piscina, tant l'equipament principal com altres productes recomanables per a la realització de les primeres cures d'auxili.

Elements imprescindibles d'una farmaciola de primers auxilis o salvament:

1) Aigua oxigenada, alcohol i solució iodada: són els líquids essencials en qualsevol farmaciola, utilitzats per realitzar la desinfecció de la pell i les primeres cures.
2) Col·liris o llàgrimes artificials: s'utilitzen per a petites lesions o irritacions als ulls o mucoses, i per a petites neteges.
3) Pomades antiinflamatòries: d'ús tòpic no corticoide
4) Apòsits per a petites ferides: apòsits i tiretes
5) Medicaments d'administració oral: analgèsics generals tipus aspirina o paracetamo, i antihistamínics
6) Útils per a desinfecció i embenat: cotó, gases estèrils, benes, esparadrap.
7) Guants d'un sol ús: per a una manipulació higiènica per part del socorrista durant les cures.
8) Instrumental bàsic: pinces clíniques d'un sol ús i tisores d'acer

Elements addicionals recomanats per a la farmaciola d'urgències en una piscina:

D'altra banda, hi ha equipament addicional molt útil que des d'Aquasos recomanem incloure en el contingut bàsic de la farmaciola de primers auxilis del socorrista a la piscina:

1) Sèrum fisiològic: Tenen un ús molt ampli en salvament i socorrisme, tant per millorar la irritació de les mucoses com per a la seva administració per al tractament de manca de líquids a l'organisme (ocasionats per vòmits, cremades, hemorràgies…)
2) Clorhexidina alcohòlica o aquosa: és un antisèptic per a la desinfecció de la pell prèvia a injeccions, preoperatoris i intervencions quirúrgiques.
3) Equipament per a la presa de constants vitals: Termòmetre, tensiómetre…
4) Material d'immobilització: tauler espinal, collarí, capçals, aranya.
5) Material de ventilació: ampolla d'oxigen, baló de ressuscitació (adult i pediàtric), cànules de Guedel
6) Desfibril·lador Extern Semi Automàtic (DESA) amb pegats per a adults i pediàtrics: és molt recomanable comptar amb una instal·lació cardioprotegida, sent aquest equipament un dels més recomanables en qualsevol instal·lació esportiva i/o aquàtica.

A Aquasos realitzem una gestió integral d'instal·lacions esportives i/o aquàtiques, cobrint totes les necessitats en material de salvament i socorrisme, assegurant una experiència segura per a tots els usuaris de les instal·lacions, i mantenint els equips preparats per resoldre qualsevol situació adversa que es presenti.

 

CONTACTA AMB NOSALTRES