Quina és la diferència entre una piscina climatitzada i una termal o spa?

piscina termometro socorristasLa diferència, bàsicament, és la temperatura de l'aigua i el que a nivell de desinfecció implica.

Tots els paràmetres de les piscines climatitzades dús públic estan regulats per un Reial decret. Aquest indica que la temperatura de l'aigua per a piscines climatitzades ha de situar-se entre els 24 i els 30 ºC. A partir d´aquesta temperatura, es considera un spa i els criteris de desinfecció i tractament de l´aigua són diferents.

Per què aquests 30º C com a màxim?

S'entén que a partir dels 30 ºC el risc que es reprodueixin elements patògens es multiplica i per tant el tractament de l'aigua ha de ser diferent i més agressiu, per aquest motiu ja parlem de piscines termals o spas.

Vist això i el gran rang permissible entre els 24 i els 30ºC….
Quina és la temperatura òptima de laigua?

Principalment difereix de l'ús que se li doni. No és el mateix una piscina on es practiqui natació que una altra dús infantil. Això ho podem veure als poliesportius municipals on hi ha diferents gots per a diferents usos...

Cal destacar que per practicar la natació, per sobre dels 26 ºC és massa calenta i arriba a entorpir la pràctica esportiva.


Et pot interessar: Es pot ser al·lèrgic al clor ?