Formació sanitària i socorrisme

A Aquasos som un centre formador acreditat pel SOC, pel CCR (Consell Català de Recussitació) i per la Direcció General de Planificació i Recerca de Salut del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. oferim diferents cursos en primers auxilis i en socorrisme i salvament aquàtic amb les certificacions corresponents.