A la platja, que vol dir el color de la bandera?

banderas playasSegurament que més d'una vegada t'has preguntat que vol dir el color de les banderes que es poden veure a les platges. En aquesta publicació t'ho expliquem i a més et deixem un enllaç per a que puguis saber en temps real l'estat de totes les platges de Catalunya...

Bandera verda: gaudeix del bany

Si la bandera és verda les condicions per banyar-se són bones:

• L’estat del mar és tranquil, sense perill o risc aparent per a la integritat de les persones.
• La qualitat de l’aigua és bona, igual com l’estat general de la platja.
• No es detecten situacions de risc per a les persones.

Bandera groga: precaució al banyar-se

Si la bandera és groga cal tenir precaució a l’hora de banyar-se. Es pot donar en les següents situacions:

• Es formen onades que poden causar problemes als usuaris, amb una alçada d’un metre i mig.
• Hi ha corrents mitjanament forts.
• Hi ha tempesta o fenòmens meteorològics que dificulten la vigilància dels usuaris.
• Hi ha brutícia o taques a l’aigua.
• La sorra està en mal estat.
• Hi ha meduses o altres animals marins lesius.
• Es donen altres situacions que suposen un risc moderat per als usuaris.

Bandera vermella: prohibit banyar-se

Si la bandera és vermella està prohibit banyar-se. Es pot donar en les següents situacions:

• Hi ha onades que suposen un perill greu per a la integritat de les persones, amb una alçada de dos metres o més.
• Hi ha corrents forts o molt forts que poden arrossegar els banyistes.
• L’estat general del mar és molt agitat.
• Es donen condicions climatològiques molt adverses i perilloses per a les persones al mar.
• L’aigua o la sorra estan contaminades.
• Hi ha molts animals marins lesius i/o perillosos.
• Es donen altres situacions que suposen un risc greu per als usuaris.

 

Tal y com et deiem al principi d'aquesta publicació, en aquesta pàgina web pots veure en temps real l'estat de totes les platges de Catalunya.