Què fer davant d'una hemorràgia nasal?

epistaxis sagnat nasal primers auxilis socirristes igualadaTambé coneguda com Epistaxis. Mai cal taponar la fossa nasal amb un paper o un cotó !!

Pràcticament a totes les persones, en algun moment de la nostra vida, ens ha sagnat el nas. Es tracta d'una cosa molt freqüent, especialment en les edats extremes de la vida, en la infància i en la tercera edat.

Les causes difereixen segons el període. En el cas dels nens pot donar-se per exemple pel cop directe d'una pilota, o per furgar-se massa, mentre que en els majors solen ser degut a la fragilitat de la paret del vas sanguini en la fossa nasal. de fet, amb l'edat és més fàcil que es trenqui el vas sanguini, i òbviament més en la fossa nasal.

Des del punt de vista mèdic, es tracta d'una hemorràgia interna que s'exterioritza per un orifici natural, en aquest cas el nas. La gran majoria són autolimitades, és a dir, que en pocs minuts es controlaran. Hi ha d'haver un problema mèdic o una lesió mèdica més traumàtica perquè realment es compliquin i necessitin d'un trasllat a Urgències.

 

Normalment, sense fer res, en 10 minuts aproximadament les hemorràgies nasals es controlen. Els primers auxilis que cal fer sempre és la pressió sobre la fossa que sagna. Mai cal taponar amb un paper o un cotó, sempre està contraindicat perquè realment, no s'aconsegueix res !!

Sobre com intervenir davant d'un sagnat nasal, primer i sobretot després d'un cop, s'aconsella valorar que no es presenti un dolor excessiu després de la pressió directa al nas, ja que en aquest cas caldrà procedir al trasllat al centre mèdic per possible fractura.

Si no hi ha dolor, la següent indicació és pressionar de manera directa la zona externa del nas, en concret sobre la fossa sagnant, i més concretament en el vorell de l'os del nas. És en aquest punt on cal pressionar, i a més amb el cap inclinat cap endavant sempre. Cal pressionar sobre la vora, especialment inclinada amb el cap avall, per evitar que aparegui una sensació de fàstic i de vòmit, que pot empitjorar la situació, o que la persona s'ennuegui amb la seva pròpia sang i sorgeixi un problema pitjor.

Únicament procedirà al taponament de la fossa nasal el facultatiu del centre de salut en cas que ho consideri necessari, però mai ha de realitzar-cap persona que no sigui sanitària. Amb la pressió directa a la fossa nasal sagnant en 10 minuts s'hauria de controlar el sagnat. Si no es resol en aproximadament aquest temps s'haurà d'acudir a Urgències.

Un altre dels perills de taponar amb cotó la fossa nasal sagnant és que aquest material deixa anar pèl, que pot dificultar la cicatrització de l'hemorràgia. En alguns casos, a més, es corre el perill que aquest cotó en forma de boleta sigui aspirat i es desplaci cap a la part posterior de la fossa nasal.

D'altra banda, i un cop s'hagi controlat l'hemorràgia, es recomana no mocar-se el nas en almenys una hora, ja que si no es corre el risc que el coàgul format es torni a trencar.