Servei Integral Cardioprotecció / DEA

Cardioprotecció

AQUASOS és empresa formadora en SVB+DEA i distribuïdora d'aparells desfibriladors Cardiofunken (DEA's). Treballem per oferir un servei de cardioprotecció integral tant a entitats públiques com privades, ja siguin de l’àmbit esportiu o de qualsevol altre àmbit.

Que és un "Servei Integral de cardioprotecció" ?

AQUASOS estudia individualitzadament i presenta un dossier personificat de l'acció que s'ha de realitzar en cada cas, es a dir, no aportem publicitat generica del que fem sinò que estudiem cada cas i ens adaptem a cada un dels espais a cardioprotegir.

En que consisteix un  "Servei Integral de Cardioprotecció"

Col.locació d'aparells DEA en vitrines o tòtems, segons la necessitats, farem un projecte personalitzat en cada cas.
Formació del personal que l'haurà d'utilitzar en cas de necessitat.
Revisió anual de l'aparell mitjançant un metge especialitzat en formació de DEA's  i la conseqüent certificació.
Substitució del pegats en cas d'utilització.
Revisió integra de l'aparell al tercer any de contracte (s'envia a la casa del fabricant), mentres se'ns deixa un de substitució

I tot això per una petita quota mensual o anual que s'haurà d'estudiar en cada cas.

Que és un DEA?

Quan un cor s’atura de forma sobtada (aturada cardíaca), sovint la causa és que el cor ha passat a un ritme caòtic que es coneix amb el nom de “fibril·lació ventricular” o "fibril·lació auricular sense pols". Un desfibril·lador extern automàtic (DEA) és un aparell que administra una descàrrega elèctrica controlada al cor per interrompre aquest ritme, anomenat fibril·lació ventricular, i restablir la funció cardíaca.

Així doncs, la utilització d’un DEA junt a una ràpida actuació gràcies a uns coneixements mínims i bàsics poden ser decisius davant d’una situació crítica i poden arribar a salvar una vida.

En la actualitat ja estem cardioprotegint diferents poblacions de Catalunya, així com diferents  clubs esportius i instal·lacions diverses.