NOU CURS DE SOCORRISME EN INSTAL·LACIONS AQUÀTIQUES

 

**Formació del Certificat de professionalitat del SOC**

(Servei d’Ocupació de Catalunya)

 

Vàlid per a tota la Unió Europea!!!

 

Enguany Aquasos s’adequa a les noves directrius de formació en socorrisme a instal·lacions aquàtiques de la Generalitat de Catalunya i presenta el nou format de cursos per al 2017.

Aquest format comporta fer un total de 370 hores de les quals 80 hores són del mòdul de pràctiques i 290 es reparteixen en els mòduls de natació, prevenció d’accidents, rescat d’accidentats i primers auxilis.

Les persones que es formin en un certificat de professionalitat obtindran un document oficial (Certificat de professionalitat del SOC) que l’acreditaran per a desenvolupar una activitat laboral en el camp del socorrisme en instal·lacions aquàtiques.

La validesa del certificat serà per a tot el territori espanyol.

A més,cal tenir en compte que tindran els efectes que els corresponguin segons la normativa de la Unió Europea relativa al sistema general de reconeixement de la formació professional en els estats membres de la Unió i la resta d’estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu.

 

Preu del curs: 745 euros (Efectuar el pagament a la nostra oficina)

 

Dies de formació:

Febrer: 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25 i 26

Març: 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25 i 26

Abril: 7, 8, 9, 21, 22, 23, 28, 29 i 30

Maig / Juny: 80 hores de pràctiques

Total 370 hores: 290 curs (230 hores presencials i 60 no presencials) + 80 de pràctiques

 

Inscripcions als telèfons d'Aquasos 93 806 65 23 / 93 805 50 22