Qui sóm?

AQUASOS és una entitat fundada l'any 2000 que dedica els seus esforços a donar serveis a tot tipus d’empreses i entitats, tant privades com públiques, amb l’objectiu de gestionar eficaçment les diferents instal·lacions, aportant tots els serveis preventius necessaris, i formant a tot el personal en la prevenció i en el coneixement dels primers auxilis.


 ELS NOSTRES 3 BLOCS D'ACTUACIÓ:

 

Servei Integral de cardioprotecció:

Cardioprotegim poblacions, clubs esportius de primera divisió, centres esportius i tot tipus d'instal·lacions siguin o no de l’àmbit de l’esport. Som distribuïdors de la marca Cardiofunken en desfibriladors ( DEA's) i en fem tota la formació per a poder-los utilitzar, ja que som centre certificat i inscrit a  l'IES ( Institut d'Estudis de la Salut ). Disposem de formadors propis acreditats pel CCR (Consell Català de Ressucitació).


  


Serveis preventius en events esportius:

 

Oferim diferents cursos, tots ells validats segons els decrets llei 95/2000 i 165/2001, de la Generalitat de Catalunya.Cobrim els serveis preventius en diferents events, bàsicament esportius. El nostre personal té la formació reglada per IES de primers auxilis (ASI II), socorrisme aquàtic i SVB i DEA (Desfibril·ladors externs automàtics).

 

 

Gestió integral d'instal·lacions esportives:

 

Ajudem a gestionar instal·lacions aquàtiques. Ens encarreguem de gestionar el personal i de la dinamització de la piscina. Tenim una amplia oferta en activitats dirigides i en activitats dinamitzadores com son les nostres espectaculars festes d'infables.

Deixeiu-nos que ens encarreguem de tot.