Socorrisme en instal·lacions aquàtiques

-      Curs de socorrisme aquàtic i salvament

 

En aquest curs AQUASOS forma a nous socorristes aquàtics. El curs està distribuït en dos blocs, un de teòric i l’altre de pràctic.

En el teòric es fa l’aprenentage de que significa ser socorrista, les diferents maneres de treballar segons els tipus de piscines o platge, quins són els drets i deures del socorrista i com a d’actuar davant de cada situació de perill.

En la part pràctica, s’ensenyen totes les tècniques de salvament així com es prepara al socorrista per tenir una bona condició física.

Aquest títol permet al socorrista aquàtic treballar tant en piscines com en platges, és per això que AQUASOS incorpora en el curs un dia de proves a la platja.

 

 

 

Aquest format comporta fer un total de 370 hores de les quals 80 hores són del mòdul de pràctiques i 290 es reparteixen en els mòduls de natació, prevenció d’accidents, rescat d’accidentats i primers auxilis.

Les persones que es formin en un certificat de professionalitat obtindran un document oficial (Certificat de professionalitat del SOC) que l’acreditaran per a desenvolupar una activitat laboral en el camp del socorrisme en instal·lacions aquàtiques.

La validesa del certificat serà per a tot el territori espanyol.

A més,cal tenir en compte que tindran els efectes que els corresponguin segons la normativa de la Unió Europea relativa al sistema general de reconeixement de la formació professional en els estats membres de la Unió i la resta d’estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu.


-      Reciclatges

AQUASOS ofereix tots els cursos de reciclatge, tan del socorrisme aquàtic com del curs de Suport Vital Bàsic i DEA.

Aquests cursos es van repetint al llarg de l’any per satisfer les necessitats de tots els tècnics ja formats.