Primers Auxilis (ASI II)

El curs d’Assistència Sanitària Immediata Nivell 2 (ASI II) és una activitat formativa per a la promoció i l’ensenyament dels primers auxilis dirigides a la població general, inclús també al reciclatge dels primers interventors (socorristes, policies, etc.). El desenvolupament experimentat per la nostra societat, així com l’assoliment de l’actual nivell de benestar i qualitat dels recursos sanitaris, han convertit  la prevenció dels accidents i la detecció precoç dels problemes de salut en àmbits d’essencial prioritat.La comunitat destaca la importància de què la població tingui coneixements bàsics sobre primers auxilis de manera que la intervenció dels mecanismes professionals sigui precoç, alhora que precedida de mesures bàsiques i eficaces, aconseguint un benefici més que demostrat en la supervivència i en el benefici de la salut pública.

Per aquests motius, AQUASOS espera contribuir a fer que aquests coneixements arribin arreu, mitjançant aquest curs, acreditat per l’Institut d’Estudis de la Salut (IES). AQUASOS ha aconseguit un curs complet i d’alta qualitat, que ve avalat per l’èxit de participació, l’alt nivell assolit i el grau de satisfacció dels alumnes que han cursat ja les seves diverses edicions.